Om Kuriren.se
Tjänsten här på Kuriren.se är helt gratis och du kan skaffa dig ett konto redan idag. Aktivering görs bara några minuter efter att att du verifierat din epost-adress.

Sajten fungerar som en personlig elektronisk anslagstavla där du kan välja att lägga upp anteckningar, att-göra listor, lägga in påminnelser som skickas till dig per e-mail och ICQ vid en bestämd dag och tid, ladda upp olika typer filer t.ex. bilder eller dokument.

Samtliga funktioner kan väljas att vara personliga och endast tillgängliga för dig efter inloggning på ditt konto här på Kuriren.se eller också kan du välja att göra dem officiellt tillgängliga med en enkel knapptryckning.

De filer du väljer att publicera kommer att göras tillgängliga under din egna personlig a webbsida tillhandahållen av Kuriren.se under adressen http://<användarnamn>.kuriren.se

Väl mött och välkommen!
Kundtjänst, Kuriren.se


 

Copyright © 2004 ME Data